Matchmakingové podujatie Nordic Innovation Fair 2023

26.09.2023 | Kodaň, Dánsko

 

Pozývame vás na matchmakingové podujatie Nordic Innovation Fair 2023, ktorého cieľom je spájať vedcov severských krajín s medzinárodnými investormi a podnikmi v oblasti medtech a diagnostiky, biotechnológií a farmácie, zelených technológií a digitálnych riešení. Prihlášky do 20. 9.2023.

Dátum konania: 26. 9. 2023, 8:40 – 17:00hod.
Miesto konania: Kodaň, Dánsko
Registrácia do: 20.9.2023 cez: https://nordic-innovation-fair-2023.b2match.io/signup

Web stránka podujatia: https://nordic-innovation-fair-2023.b2match.io/

Severské univerzity vytvárajú významný potenciál pre transformovanie vynálezov založených na výskume v ranom štádiu do produktov a služieb, ktoré sú prospešné pre spoločnosť. Na využitie plného potenciálu je však potrebná podpora externých obchodných partnerov.

Počas podujatia v Kodani  budú výskumníci a spin-outi zo Švédska, Nórska, Fínska, Islandu a Dánska prezentovať svoje vynálezy s cieľom nájsť obchodné príležitosti pre: licencovanie, spoločný rozvoj, výskumnú spoluprácu, financovanie a/alebo investície.

Vopred dohodnuté osobné stretnutia budú prebiehať 26.9.2023 v čase 8:40 – 17:00hod.

Zameranie podujatia:

  • medicínske technológie a diagnostika;
  • biotechnológie & farmácia;
  • zelené technológie a potraviny;
  • digitálne riešenia.

Pre koho je podujatie určené:

Podujatie je určené pre investorov, priemysel, akademické inštitúcie, inkubátory a ďalšie zainteresované strany, ktoré chcú získať prehľad o najnovšom vývoji v spektre prírodných vied zo severských výskumných inštitúcií.

Severským výskumníkom ponúka jedinečnú platformu na získanie informácií od zahraničných investorov a priemyslu o tom, ako komercializovať vynálezy. Pre prípady spin-out, čakajúce spin-out a licenčné prípady je to vynikajúca príležitosť na budovanie partnerstiev a spoznávanie prostredia financovania.

Pri registrácii na podujatie si v časti „Settings“ v rámci položky „Support office“ vyberte TUKE ako Vašu podpornú inštitúciu. Následne Vašu prihlášku obratom radi potvrdíme v registračnom systéme podujatia. Nezabudnite na vyplnenie tzv. Marketplace. Ďakujeme.

Táto aktivita je financovaná Európskou komisiou a v rámci tejto aktivity sa vyžaduje spätná väzba o vašej účasti. Preto vás žiadame, aby ste vášmu „Support office“ oznámili všetky nadviazané spolupráce, ktoré uzavriete s inými účastníkmi kooperačného podujatia (aj mimo tejto platformy). Tieto informácie budú považované za dôverné.

Kontakt: Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, email: een@uvptechnicom.sk