Matchmakingové podujatie počas 30. ročníka Electric Vehicle & Symposium

09.10.2017 | Stuttgart, Nemecko

 

Podujatie EVS30 (Electric Vehicle Symposium) je jedinečným a unikátnym miestom pre celý elektromobilný priemysel. V roku 2017 sa Stuttgart stáva svetovým hlavným mestom integrovanej elektromobility. Po prvý krát bude medzinárodné renomované sympózium a výstava elektrických vozidiel (EVS30) doplnené o časti venujúce sa F-CELL a BATTERY + STORAGE. 

Súčasťou programu sympózia teda nie sú iba vlaky na elektrickú energiu, elektromobilné riešenia a ich infraštruktúra, ale aj stacionárne aplikácie a inteligentné riešenia ako súčasť digitálneho celku. Preto súčasťou hlavného programu sú aj vstupy o batériách, palivovových článkoch atď. Veľká časť programu sa venuje aj vodíku, ktorý predstavuje jedno z najdôležitejších riešení pre budúce skladovanie energie.
 

Pri tejto príležitosti preto nemecké zastúpenie Enterprise Europe Network v spolupráci s partnermi: tamojšou Štátnou agentúrou pre elektrickú mobilitu a technológiu palivových článkov v Bádensku-Württembersku, e-mobil BW, Messe Stuttgart, Peter Sauber Agentur Messen und Kongresse GmbH a Steinbeis 2i GmbH organizujú Matchmakingové podujatie, ktoré ponúka príležitosť nájsť obchodné kontakty pre priemysel a výskum v oblastiach trvalo udržateľnej dopravy a energetických technológií z celého sveta.

Viac informácií o podujatí a registrácii nájdete na nižšie vloženom odkaze. 

Kontakt: Mgr. Dávid Šmatlák 

Tel: +421 2 20 36 31 70

email: smatlak@sbagency.sk