MBM TOURISM PRAGUE 2022 Hybrid event

17.03.2022 | online/onsite

Dátum: 17. -18.03.2022

Miesto: online/onsite

Registrácia prebieha do: 13.03.2022

Výber stretnutí do: 15.03.2022

Oficiálna web stránka: https://mbm-tourism-prague-2022.b2match.io/

Zameranie a hlavné oblasti:

- Cestovné kancelárie, cestovné kancelárie, online rezervačné platformy

- Ubytovanie a stravovanie

- Kúpeľná, relaxačná a wellness, liečebná turistika

- Kultúrne dedičstvo, múzeá, historické pamiatky, inštitúcie súvisiace s kultúrnym dedičstvom, rekonštrukcie, rekonštrukcie

- Digitálne riešenia pre cestovný ruch a inteligentné mestá, podporné služby pre cestovný ruch

- Nové trendy v cestovnom ruchu, vedúci projektov

- Mobilita v cestovnom ruchu

  • Podujatie je určené firmám, inštitúciám, agentúram, klastrom, ktoré chcú efektívne nájsť nových medzinárodných obchodných partnerov.

Support pre toto podujatie je:

RPIC Prešov, Lucia Krišová, lucia.krisova@rpicpo.sk, +421 915 930 307