MEDICA Healthcare Brokerage Event 2020 - ONLINE kooperačné podujatie!

22.10.2020 | ONLINE

Cieľom podujatia je pomôcť podnikom, univerzitám a výskumným inštitúciám pri hľadaní partnerov v Európe a mimo nej pri vývoji produktov, výrobných a licenčných dohodách, distribučných partnerstvách, spoločných podnikoch alebo iných typoch partnerstiev.

Toto medzinárodné podujatie Brokerage Healthcare na veľtrhu MEDICA má už 20-ročnú tradíciu. V posledných rokoch mala sprostredkovateľská akcia vždy okolo 350 účastníkov a to približne zo 40 krajín so 700 (vopred vybranými a dohodnutými) stretnutiami.

Rok 2020 je veľmi zvláštny rok . Bohužiaľ z dôvodu pandémie COVID-19 sa nebude organizovať Brokerage Event v roku 2020 na veľtrhu MEDICA, ale virtuálne.

Prečo sa zúčastniť:

  • Využite túto udalosť na začatie podnikania
  • Zoznámte sa s poskytovateľmi inovatívnych technológií z celej Európy i mimo nej 
  • Nadviažte kontakt s potenciálnymi partnermi pre budúcu spoluprácu
  • Získanie cezhraničných kontaktov pre dlhodobé obchodné vzťahy
  • Nájdite nových partnerov pre výskumné projekty

Registrácia je otvorená do 19.novembra 2020 dostupná natomto linku 

 

Kontakt:

Zuzana Hudacka, RPIC Prešov, tel. 051/75 603 58,  e-mail: zuzana.hudacka@rpicpo.sk