Medzinárodná konferencia BOZP – INCOBOZ 2019

15.05.2019 | Bojnice, SR

Pozývame Vás na 7. ročník medzinárodnej konferencie BOZP – INCOBOZ 2019. U INCOBOZ 2019 je prezentovať nové trendy, postupy prevencie a skúsenosti v BOZP a v podpore ochrany zdravia.

Dátum: 15. - 17. mája 2019
Miesto konania: Hotel Pod Zámkom, Hurbanovo námestie 2, Bojnice.

Medzinárodné podujatie má multisektorový charakter nakoľko témy sa dotýkajú všetkých odvetví a tém vrátane automobilového priemyslu, Industry 4.0 i stavebníctva. Na predchádzajúcom ročníku konferencie sa zúčastnil rad odborníkov z oblasti BOZP nielen zo Slovenska a Českej republiky, ale aj z Nemecka, Rakúska, Francúzska, Belgicka, Veľkej Británie. Špecifickou témou sa stala iniciatíva VISION ZERO predstavená na XXI Svetovom kongrese o bezpečnosti a ochrane zdravia v Singapure. Konferenčné jazyky sú slovenčina, čeština a angličtina.

Tohtoročná konferencia je organizovaná občianskym združením Spoločná vízia a BOZPO, s.r.o. Prievidza pod záštitou ministerstiev práce sociálnych vecí a rodiny SR a ČR, inšpektorátov práce SR a ČR, European Agency for Safety and Helth at Work, International Safety and Health Construction Coordinators Organization a Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.

Program a Prihláška
Dátum ukončenia registrácie: 10. máj 2019.

Organizačný grant:
E-mail: iveta.krauskova@boz.sk
Tel.: +421 46 542 45 13

Kontakt:
Ján Václav, Ľudovít Mičuda, E-mail: sopkrktn@sopk.sk, Tel.: +421 32-6523834