Medzinárodná výstava vody SMAGUA 2023 - Kooperačné podujatie

07.03.2023 | Zaragoza, Španielsko

Spojte sa s potenciálnymi novými partnermi na Smagua 2023 Brokerage Event! Spoločnosti, ktoré sa zúčastňujú na Smagua International Water and Irigation Exhibition a International Environment Exhibition, majú vynikajúcu príležitosť stretnúť sa so zaujímavými odborníkmi z celého sveta na kooperačnom podujatí organizovanom Confederación de Empresarios de Aragón / Enterprise Europe Network.

Dátum: 07. -08.03.2023

Miesto: Zaragoza, Španielsko.

Registrácia prebieha do: 03.03.2023

Oficiálna web stránka: https://smagua2023.b2match.io/

Mnohé z nových zaujímavých kontaktov počas výstavy vznikajú náhodou, či už medzi vystavovateľmi, návštevníkmi alebo oboma. Ale ako ich môžete nájsť prechádzať sa po výstavisku a na konferencii? A ako môžete zistiť, či práve nehľadajú niekoho, ako ste vy?

Stretnutia B2B kooperačných podujatí ponúkajú možnosť maximálne využiť ich účasť všetkým návštevníkom, delegáciám a vystavovateľom. Tento druh podujatia vám pomôže stretnúť sa so skupinou medzinárodných ľudí z rôznych organizácií v krátkom čase. Je to ako biznis ‚speed dating‘, kde počas 30 minút vopred naplánovaných stretnutí s ostatnými účastníkmi rýchlo zistíte, čo máte spoločné.

International Water and Irrigation Exhibition

 • Zber, preprava a skladovanie
 • Úprava a opätovné použitie vody
 • Vodovodné potrubie a ukladanie
 • Inžinierske a servisné spoločnosti
 • Nástroje, analýza a automatizácia
 • Energetické prostredie
 • Zavlažovanie
 • Ďalšie vybavenie

International Environmental

 • Spracovanie a nakladanie s odpadmi
 • Analytické technológie a laboratóriá
 • Čistenie a údržba ulíc
 • Servisné spoločnosti
 • Rekuperácia energie a pevné materiály
 • Vzdelávanie a výskum
 • Sanácia kontaminovaných pôd
 • Technická tlač a sektorové asociácie
 • Znečistenie vzduchu
 • Servisné spoločnosti

Profil návštevníka

 • Výrobcovia, distribútori a dovozcovia
 • Inštalatéri a obchodní zástupcovia
 • Vodárenský priemysel (spoločnosti na zásobovanie, riadenie, čistenie, úpravu a opätovné použitie)
 • Environmentálny priemysel
 • Ostatné odvetvia (poľnohospodárstvo a zavlažovanie, chemický, potravinársky, farmaceutický, papierenský, petrochemický, voľný čas, zdravotníctvo a iné).
 • Inžinierstvo, stavebníctvo a poradenstvo
 • Obchodné združenia a technická tlač
 • Výskumné ústavy a centrá technologického transferu
 • Iní

 

Kontakt: RPIC Prešov - Lucia Krišová, lucia.krisova@rpicpo.sk

SBA : Katarína Jelenáková, jelenakova@sbagency.sk, +421 2 20 363 270