Medzinárodné kooperačné podujatie „Regional Business Forum"

26.09.2018 | Novi Sad, Srbsko

Slovenská obchodná a priemyselná komora Vás pozýva na bezplatné medzinárodné kooperačné podujatie „Regional Business Forum“, ktoré sa bude konať počas regionálneho Business Fóra dňa 26. septembra 2018 v Novom Sade, Srbsko.

Cieľom podujatia je podpora obchodnej spolupráce medzi regiónmi, vrátane obchodných a výrobných dohôd, joint ventures a spoločného prístupu na tretie trhy, ako aj výmena technológií, know how a spolupráca na projektoch EÚ za účelom zvýšenia konkurencieschopnosti a inovácií.

Sektorové zameranie kooperačného podujatia:
•    Poľnohospodárstvo a potraviny
•    Kovospracujúci priemysel
•    Cestovný ruch

Viac info o podujatí na stránke: http://rbf2018novisad.talkb2b.net

Registrácia:
•    Poplatok - bezplatne
•    Ako sa zúčastniť:
o     online registrácia na http://rbf2018novisad.talkb2b.net/members/register a vyplniť profil Vašej firmy
o    Zaregistrovaní účastníci si potom z katalógu vyberú partnerov na bilaterálne rokovania.
o    Pre každého účastníka zostavený harmonogram stretnutí, ktorý obdržíte mailom a kde sa dozviete čas a počet rokovaní
•    Uzávierka
o    Registrácie firiem: do 18. septembra 2018
o    Výber bilaterálnych rokovaní: do 22. septembra 2018
 
Všeobecné informácie:
•    Hlavný koordinátor: Business Incubator Novi Sad, Vojvodanskih brigada 28, Novi Sad
•    Kontaktná osoba: p. Vladimir Nikic, e-mail: vladimir.nikic@uns.ac.rs
•    Rokovacie miesto: Vojvodina Chamber of Commerce and Industry, Hajduk Veljkova 11, Novi Sad