Medzinárodné partnerské podujatie NANOTEXNOLOGY 202

06.07.2022 | Solún, Grécko / Online

BIC Bratislava a EEN spolu s ďalšími organizátormi Vás pozývajú na hybridné kooperačné podujatie NANOTEXNOLOGY 2022 Matchmaking Event, ktoré sa uskutoční 6. júla 2022 v Solúne v Grécku a zároveň online. 

Kooperačné podujatie je súčasťou medzinárodného podujatia Nanotexnology 2022, ktoré zahŕňa konferenciu o nanovedách a nanotechnológiách, sympózium o flexibilnej organickej elektronike, konferenciu o 3D tlači, 3D biotlači, digitálnej a aditívnej výrobe a výstavu. 

Cieľom podujatia je poskytnúť zúčastneným organizáciám jedinečnú príležitosť: 

 • Prezentovať svoje know-how a inovatívne technológie
 • Nájsť nové technologické riešenia
 • Stretnúť sa s potenciálnymi obchodnými partnermi
 • Nájsť partnerov pre spoločné európske projekty výskumu a vývoja
 • Nadviazať cezhraničné kontakty a spolupráce s niektorými z hlavných aktérov v oblasti nanotechnológií, organickej elektrotechniky a nanomedicíny

Oblasti záujmu pre Matchmaking Event:

 • Flexibilná a tlačená elektronika: materiály, procesy a aplikácie
 • Nanofotonika, mikro a nanoelektronika
 • 3D tlač a aditívna výroba
 • Nanomateriály a nanobiomateriály
 • Nanoenergia, obnoviteľné zdroje a životné prostredie
 • Veľké a pilotné výrobné zariadenia
 • In-line metrológia a výroba s nulovými chybami
 • Nanobio-medicína, nanomedicína
 • 3D biotlač a tkanivové inžinierstvo
 • Biosenzory a bioelektronika
 • Umelá inteligencia, strojové učenie a robotika
 • Internet vecí
 • Nanokonštrukcia a budovy
 • Inteligentné textílie a nositeľná elektronika
 • Nanotechnológie a potraviny, balenie potravín
 • Otvorené inovačné testovacie lôžka
 • Business & Venture
 • Vydavateľstvá

Podujatie je určené pre vedcov a podnikateľov, vývojárov, inžinierov a praktikov ako aj pre spoločnosti – koncoví používatelia nanotechnológií a organickej elektroniky budú môcť preskúmať najnovší vývoj, identifikovať výnimočné potreby a riešenia pre svoje podnikanie. 

Viac informácií: https://www.nanotexnology.com/index.php/matchmaking-b2b-event-forum
Registrácia: do 4. júla 2022

Kontakt: 
BIC Bratislava: Peter Kopkas, kopkas@bic.sk, +421 911 320 807