MEET at The Greener Manufacturing Show 2022

09.11.2022 | Kolín nad Rýnom, Nemecko

Dátum: 09. -10.11.2022

Miesto: Kolín nad Rýnom, Nemecko

Registrácia prebieha do: 10.11.2022

Oficiálna web stránka: https://meet-at-greener-manufacturing-show.b2match.io/

Účasť je bezplatná!

Riešené témy

  • Trvalo udržateľné materiály, ako sú biopolyméry a bioplasty, prírodné suroviny, recyklované a druhotné suroviny, biolepidlá, živice alebo mazivá a nátery
  • Ekologické a udržateľné chemikálie, ako sú biochemikálie, obnoviteľné chemikálie, biorozpúšťadlá, biopalivá, technológie biorafinérií, spracovateľské technológie alebo laboratórne testovacie zariadenia
  • Továrenské riešenia, ako je AI, Blockchain, IoT, softvér pre udržateľnosť a environmentálny reporting, 3D tlač, technológia automatizácie výroby alebo efektívne výrobné zariadenia
  • Energia a zdroje, ako sú mikrosiete, skladovanie energie, rekuperácia odpadového tepla, premena odpadu na energiu, systémy kombinovanej výroby tepla a elektriny, technológia recyklácie vody alebo vodné hospodárstvo
  • Znižovanie emisií, ako je zachytávanie a ukladanie uhlíka, technológie na kontrolu priemyselných emisií, služby znižovania uhlíka alebo úprava VOC
  • Cirkulárna ekonomika, ako sú riešenia obehovej výroby, nakladanie s výrobným odpadom, analýza životného cyklu, testovanie kompostovateľnosti, hodnotenie cirkulárnosti alebo hodnota odpadu

Prečo sa zúčastniť?

  • Nájdite partnerov, ktorí ponúkajú inovatívne riešenia a technológie
  • Nájdite aplikačných partnerov pre vaše zelené technológie
  • Nájdite partnerov pre výskumné a vývojové projekty
  • Spojte sa s príslušnými klastrovými projektmi, sprostredkovateľmi a asociáciami pre vytváranie sektorových sietí

Support pre toto podujatie je:

RPIC Prešov, Lucia Krišová, lucia.krisova@rpicpo.sk, +421 915 930 307