Meet4Business AGRA 2024

28.08.2024 | Gornja Radgona, Slovenia

Regionálna rozvojová agentúra Podravje - Maribor / Enterprise Europe Network Vás pozýva na atraktívne podujatie „Meet4Business AGRA 2024“, ktoré sa uskutoční 28. augusta 2024 v rámci 62. medzinárodného veľtrhu poľnohospodárstva a potravinárstva AGRA 2024, 24. – 29. augusta 2024 v Gornja Radgona (Slovinsko).

Veľtrh AGRA 2024 bude propagovať nové produkty, technológie a know-how. Podujatie predstavuje skvelú príležitosť na stretnutie s kupujúcimi, na výmenu skúseností na medzinárodnom poli a na nadviazanie nových obchodných kontaktov.

 

RIEŠENÉ TÉMY

  • Ekologické poľnohospodárstvo
  • Výroba a spracovanie potravinárskych výrobkov
  • Agroturistika
  • Digitalizácia, robotika a umelá inteligencia
  • Investície/Financovanie
  • Predaj a distribúcia
  • Servis / Údržba 
  • Regionálny rozvoj 

 

Hlavným cieľom podujatia je iniciovať obchodnú a technologickú spoluprácu medzi účastníkmi a to za pomoci vopred dohodnutých 30-minútových stretnutí.

Všetkých účastníkov si viete vopred pozrieť na webstránke podujatia a po bezplatnej registrácii si viete začať plánovať stretnutia.

 

Agenda:

- 28. augusta 2024, 12:00-17:00: B2B stretnutia, osobne v Gornja Radgona

- Uzávierka registrácie: 23. augusta 2024

- Rezervácia stretnutí: 26. augusta 2024

 

Účasť na podujatí je bezplatná.

 

 

Kontakt: matej.smrek@cvtisr.sk