METAL 2022 international hybrid matchmaking event

21.09.2022 | Poľsko, Kielce

Enterprise Europe Network, Priemyseľná obchodná komora Staropoľská a všetci naši partneri Vás s radosťou pozývajú na podujatie Industry Autumn 2022, ktoré otvára svoje brány od 20-22. septembra v meste Kielce, Poľsko. Podujatie je určené pre spoločnosti, ktoré ponúkajú alebo hľadajú stroje zariadenia a služby súvisiace so zlievarenstvom a technológie na spracovanie kovov.


Industry Autumn 2022 je podujatie organizované druhým najväčším veľtrhom vo východnej Európe - Veľtrhy Kielce. Sprostredkovateľské podujatie Technologies for metal processing METAL 2022 je sprievodným podujatím k výstave a bude sa konať v hybridnej forme – na mieste 21. septembra 2022 v meste Kielce pre návštevníkov veľtrhov a virtuálne 22. septembra 2022 prostredníctvom platformy b2match.


Pozývame firmy, ktoré ponúkajú alebo hľadajú stroje, zariadenia a služby súvisiace so zlievarenstvom:

• technológie, moderné stroje a zariadenia používané v priemysle neželezných kovov
• suroviny, komponenty a materiály používané v metalurgických procesoch
• tepelné spracovanie kovov
• recyklácia neželezných kovov, vrátane medi, zinku, olova a ľahkých kovov, ako aj vzácnych a kritických kovov okrem všetkých sekundárnych kovov obsiahnutých v odpadových materiáloch, opätovne použiteľných a odpadových materiáloch, polotovaroch, kaloch a iných
• spracovanie kovového odpadu
• špecializované recyklačné stroje
• priemyselná meracia technika a nedeštruktívne skúšanie

 

Registrácia
účasť na mieste - stretnutia na mieste, 21. septembra v mieste konania veľtrhov
virtuálna účasť - virtuálne stretnutia (videokonferencie cez webovú stránku) 22. septembra

Sektorové zameranie: hutnícky priemysel, strojárstvo,
Termín podujatia: 21-22. 9. 2022
Registrácia otvorená do:  22. 9. 2022
Miesto: Poľsko / virtuálne
Poplatky: zdarma
Webová stránka podujatia: Metal2022 - Home (b2match.io) 
 
Po prihlásení na podujatie prosím uveďte Slovak Business Agency ako svoju „support office“.

Pre viac informácií kontaktujte:
Katarína Jelenáková, jelenakova@sbagency.sk,  + 421 907 857 342

RPIC Prešov, Lucia Krišová, lucia.krisova@rpicpo.sk, +421 915 930 307