Misia do Japonska - školenie pre manažérov EÚ

05.11.2018 | Japonsko

 

EU-Japan Centre v súčasnosti pripravuje ďalší školiaci program odbornej prípravy v Japonsku: "Pripravte sa pre Japonsko", ktorý sa uskutoční v dňoch 5. - 16. novembra 2018.

Dvojtýždňový program "Pripravte sa pre Japonsko" ponúka manažérom z EÚ jedinečnú príležitosť zažiť a pochopiť kultúrne aj ekonomické prvky, ktoré definujú a vysvetľujú obchodné a technologické úspechy Japonska. Zameriava sa na riadenie podnikov a pozostáva z kombinácie prednášok, prípadových štúdií, vyjednávacích "hier - cvičení" s japonskými manažérmi a návštevami spoločnosti.

Účelom misie v Japonsku je:
- získať široké pochopenie japonského podnikateľského prostredia, obchodných postupov a osobnej komunikácie v japonskom štýle s cieľom nájsť spôsob, ako úspešne podniknúť prostredníctvom partnerského vzťahu;
- získať informácie o rozhodovacom procese v rámci japonských spoločností, a tým lepšie pochopiť rokovací štýl a hierarchiu;
- poskytnúť príležitosť posilniť vzťahy so súčasnými japonskými zákazníkmi a uľahčiť kontakty s budúcimi zákazníkmi.

S cieľom zabezpečiť vysokú úroveň osobnej pozornosti je počet účastníkov obmedzený na 14 účastníkov.

Termín podania prihlášky: štvrtok 21. júna 2018

Viac informácií: https://www.eu-japan.eu/events/get-ready-for-japan-training-programme

Formulár žiadosti: https://www.eu-japan.eu/sites/default/files/imce/cluster/grfj_2018_application_form_0.docx

Ďalšie info: pán Alessandro PERNA, e-mail: a.perna@eu-japan.eu