MOBILITY & TRANSPORT DAYS - virtual information & brokerage event

27.05.2021 | ONLINE

Enterprise Europe Network v spolupráci so styčnou kanceláriou SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD), CZELO, LINO, NRDIO a NCBR, Vás srdečne pozýva na virtuálne podujatie MOBILITY & TRANSPORT DAYS - virtual information & brokerage event.

 

Na podujatí budete mať možnosť zoznámiť sa s potenciálnymi partnermi, na vopred naplánovaných 20 -minútových online stretnutiach a následne diskutovať o Vašich najnovších výskumoch a inováciách.

 

 

MOBILITY & TRANSPORT DAYS je miesto, kde sa zídu poprední odborníci z oblasti dopravy a mobility v rámci jednotlivých regiónov i celej Európy, s cieľom nájsť si projektových partnerov pre výzvy klastra 5 programu Horizont Európa.

 

Informačná časť podujatia bude zameraná na politiku EÚ v oblasti výskumu, vývoja a inovácií a možnosti financovania, zatiaľ čo nasledujúce dni ponúknu B2B podujatie zamerané na výzvy programu „Horizon Europe“ Cluster 5 Destination 6 (bezpečná, trvácna doprava a inteligentná mobilita pre cestujúcich a tovar). Súčasťou podujatia budú „pitching“ prezentácie zameraná na viaceré témy v rámci projektu Horizont Európa.

 

Registrácia je bezplatná a vďaka aplikácii B2MATCH si môžete jednoducho spravovať Vaše dohodnuté stretnutia či komunikovať s ostatnými účastníkmi podujatia.

 

Po prihlásení na podujatie, prosím, uveďte Centrum vedecko-technických informácií ako svoju „support office“.

Pre viac informácií kontaktujte:

CVTI SR - Matej Smrek, matej.smrek@cvtisr.sk, + 421 917 733 480