Možnosti obchodných a exportných aktivít do krajín so sankčným režimom (SNŠ a centrálna Ázia ) - vstup bezplatný

27.03.2019 | Bratislava, SR

Bratislavská regionálna komora SOPK si Vás dovoľuje pozvať na biznis raňajky na tému Možnosti obchodných a exportných aktivít do krajín so sankčným režimom (SNŠ a centrálna Ázia).

Vstup na podujatie je bezplatný. Témou biznis raňajok bude v krátkosti uviesť a analyzovať možnosti, spôsoby a obmedzenia realizácie exportu a jeho financovania do krajín SNŠ a centrálnej Ázie najmä v podmienkach sektorových sankcií a obmedzení pre vybrané teritória.

Viac informácií TU

Bratislavská regionálna komora SOPK
e-mail: sopkrkbl@sopk.sk
tel: 02/48291257