Mysli Dizajnovo, konaj Biznisovo

14.12.2023 | Prešov
Využitie techník dizajnového myslenia v biznise

Seminár Mysli dizajnovo, konaj biznisovo je zameraný na mapovanie pohľadov ako sa pozerať na biznis, prácu, ale aj osobný život cez predstavivosť, vizualizáciu, prototypy a ako vytvárať fungujúce biznis modely. A hlavne, kde presúvať ťažisko a energiu, keď spúšťame procesy, aby sme nemíňali zbytočne energiu, ale aby sa dal priestor entuziazmu, a to obrazne povedané za každého počasia. Práve naša predstavivosť, nápady, keď sa zhmotnia a nájdu cieľ a v prípade biznisu aj trh, tak vtedy naša minutá energia dáva zmysel a nabíja nás k ďalším podnetom a tvorivosti. Jednoducho cítime sa dobre, keď prinášame hodnotu a sme užitoční, ale vieme si aj zarobiť a slušne žiť.

Techniky Dizajnového myslenia u nás málo známe sú vhodným nástrojom ako to všetko zvládať a vedieť doťahovať veci do konca

Dátum: 14.12.2023

Miesto: RPIC Prešov, Raymanova 9

Čas: 09:00 - 12:00

Registrácia prebieha do: 13.12.2023

Registrácia

Témy seminára: Mysli dizajnovo, konaj biznisovo

1. Nápad je radosť, ale životaschopnosť je úspech 

2. Podnikanie bez zdroja,  je to len sen

3. Dizajn v myslení a čo je to dizajnové myslenie

4. Predstavivosť, ako s ňou nakladať, vizualizácia, prototyp, minimálne životaschopný produkt

5. Moderné nástroje a aplikácie

Kontakt: Lucia Krišová, lucia.krisova@rpicpo.sk