Na čo nesmieme zabudnúť pri budovaní svojej značky

14.05.2024 | online

 

Každá začínajúca firma, ktorá si buduje svoju identitu prostredníctvom názvu, loga, dizajnu alebo iných prvkov corporate identity by nemala zabúdať na ich ochranu.

Enterprise Europe Network, Technická univerzita v Košiciach, Startup Centrum TUKE v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR vás pozýva na webinár s názvom Na čo nesmieme zabudnúť pri budovaní svojej značky.

Kedy: 14.5.2024 o 14:00-15:30hod.

Kde: online

Cieľová skupina: malé a stredné podniky, start-upy

Témy podujatia:

  • Čo možno registrovať ako ochrannú známku
  • Čo je duševné vlastníctvo a ako ho možno chrániť
  • Ochranné známky a ich význam
  • Čo získate registráciou ochrannej známky
  • Dobré rady k ochranným známkam pre značku v praxi
  • Čo možno chrániť dizajnom
  • Práva majiteľa zapísaného dizajnu
  • Dizajny, logá, názvy a označenia ako autorské diela
  • Stratégia ochrany na národnej a medzinárodnej úrovni

Účasť na webinári je bezplatná, ale registrácia povinná. Zaregistrujte sa TU, najneskôr do 14.5.2024, 13:00hod. Ďakujeme.

Webinár povedie Barbara Tóthová, ktorá je odbornou pracovníčkou oddelenia ochrany a komercializácie duševného vlastníctva v Centre vedecko-technických informácií SR. Venuje sa poskytovaniu expertných služieb zameraných na podporu a realizáciu transferu univerzitných technológií do praxe a ďalších činností v oblasti ochrany a komerčného zhodnocovania duševného vlastníctva.

Barbara vyštudovala molekulárnu biológiu na Prírodovedeckej fakulte UK v BA. Doktorandské štúdium absolvovala na Ústave lekárskej biochémie Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, kde neskôr v rámci Martinského centra pre biomedicínu pôsobila ako vedecko-výskumný pracovník laboratória bunkových kultúr. Od roku 2020 pracuje v odbore transferu technológií Centra vedecko-technických informácií SR. Je absolventkou vzdelávacieho programu Duševné vlastníctvo na Úrade priemyselného vlastníctva SR, ktorý navštevovala v rokoch 2020 – 2022.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na een@uvptechnicom.sk