NANOTEXNOLOGY 2020 - ONLINE kooperačné podujatie !

08.07.2020 | Online

NANOTEXNOLOGY 2020  je medzinárodné virtuálne podujatie, ktoré sa skladá z konferencie o nanovedách a nanotechnológiách (7. ročník), sympózia o flexibilnej organickej elektronike (13. ročník) a výstavy (10. ročník), medzinárodnej konferencie o 3D tlači, 3D bioprintingu, digitálnej a doplnkovej výrobe (3. ročník).

NANOTEXNOLOGY združuje viac ako 2 000 výskumných pracovníkov, vedcov, inžinierov, obchodných, technických a politických odborníkov na podporu spolupráce v oblasti výskumu a priemyslu, identifikácie priorít a posilnenia inovačného ekosystému.

Hlavné témy:

  • Organické a tlačené elektronické aplikácie
  • Organické a tlačené materiály a chemikálie
  • Fotonika - mikro a nanoelektronika
  • Nano-chemikálie, atramenty a nanočastice
  • Nanoenergia, obnoviteľné zdroje a životné prostredie
  • Nanomateriály a nanobiomateriály
  • Metrológia, nanomateriály a charakterizačné systémy
  • Nanotechnológia a potraviny, balenie potravín
  • Syntetické a výrobné zariadenia
  • NanoStavba a budovy
  • Nanotextil, nositeľná elektronika a odevy
  • Nanobio-Medicine, nanomedícina
  • Pharmaceutiká
  • Podnikanie 
  • Vydavateľstvá

  Všetci účastníci sa musia najprv zaregistrovať  na virtuálnu udalosť NANTOTEXNOLOGY 2020 a zaškrtnúť Matchmaking Event .

  Registrácia bude možná od 18.júna a poplatok je 200 € .

  Support office pre toto podujatie je Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov.