Národné tripartitné podujatie EOSC

31.05.2023 | Bratislava, Slovesko

Prihláste sa na Národné tripartitné podujatie EOSC, ktoré sa uskutoční dňa 31. mája 2023 v priestoroch CVTI SR. Podujatia sa okrem národných zainteresovaných organizácií a osôb zúčastnia aj predstavitelia Európskej komisie a EOSC asociácie.

Registrovať sa môžete na odkaze.

Program podujatia.

Cieľom národných tripartitných podujatí EOSC je podporiť implementáciu zásad EOSC a systém otvorenej vedy v jednotlivých členských krajinách. Slovensko, zastúpené v EOSC asociácií CVTI SR, ktoré je mandátnou organizáciou, usporadúva národné tripartitné podujatie po prvý krát. Cieľom podujatia je tiež zosúladiť vnútroštátne politiky s politikami EÚ za účelom zlepšenia publikovania výskumných výsledkov formou FAIR dát.

Prehľad aktivít Slovenska pri uplatňovaní zásad EOSC nájdete TU.

Všetky aktuálne informácie o podujatí nájdete tiež na stránke slovenského sekretariátu EOSC: ERA Portál Slovensko | Európsky cloud pre otvorenú vedu (EOSC) (eraportal.sk).

Zameranie podujatia

Využite príležitosť a príďte sa dozvedieť viac o celoeurópskej iniciatíve Európskeho cloudu pre otvorenú vedu (EOSC). Na podujatí zaznejú informácie o aktuálnom stave iniciatívy EOSC a otvorenej vedy na národnej i európskej úrovni. Máte možnosť prispieť vlastnými postrehmi a skúsenosťami. Národné tripartitné podujatie je určené pre vedeckú komunitu, ktorá sa zaujíma o princípy otvorenej vedy a iniciatívy EOSC. Konkrétne bude podujatie určené pre:

  • vedeckú komunitu,
  • zainteresované osoby a organizácie v oblasti otvorenej vedy,
  • politických predstaviteľov.