Networkingové podujatie - Horizon Europe CL5: Energy

29.09.2022 | online
brokerage event

Projekt H2020 W4RES v spolupráci s projektom GREENET, ktorý podporuje spoluprácu Národných kontaktných bodov pre Klaster 5 Programu Horizont Európa (HE) a Enterprise Europe Network vás srdečne pozývajú na virtuálne networkingové podujatie zamerané na výzvy programu HE Klastra 5: Klíma, energetika a mobilita!



Brokerage event je zameraný na nasledujúce výzvy:
HORIZONT-CL5-2022-D3-03 -
Sustainable, secure and competitive energy supply
Otvorenie: 6. septembra 2022
Deadline: 10. januára 2023

HORIZONT-CL5-2022-D4-02 –
Efficient, sustainable and inclusive energy use
Otvorenie: 6. septembra 2022
Deadline: 24. januára 2023

Pre koho je toto podujatie vhodné?
Podujatie je vhodné pre každého, kto sa zaujíma o výzvy Programu Horizont Európa – Klaster 5:  Klíma, energetika a mobilita: univerzity, výskumné centrá, súkromné ​​​​spoločnosti (vrátane malých a stredných podnikov a veľkých spoločností), samosprávy, asociácie/federácie, verejné orgány/vládne organizácie, mimovládne organizácie, klastre, ostatné zainteresované strany v oblasti výskumu a vývoja, etc.

 

CVTI SR ako súčasť siete Enterprise Europe Network sa snaží podporiť potenciálnych žiadateľov zo Slovenska s cieľom zvýšiť ich účasť v projektoch medzinárodnej vedecko-výskumnej spolupráce a zapojiť ich aj do kvalitných konzorciálnych projektov Programu Horizont Európa. Cieľom podujatia je prepojiť regionálnych a medzinárodných hráčov zo sektora energetiky a stavebníctva, ktorí majú záujem nájsť si partnera na spoluprácu do projektov v rámci dvoch výziev, ktoré budú otvorené v rámci Klastra 5  od  6. septembra 2022.

Budúcim koordinátorom a partnerom pripravovaných projektov zo všetkých členských štátov EÚ alebo krajín asociovaných k programu HE odporúčame zúčastniť sa na podujatí.
Podujatie vám totižto poskytne príležitosť prediskutovať a vylepšiť svoje nápady na projekt s potenciálnymi partnermi ako aj budovať spoluprácu či pripojiť sa ku vznikajúcim konzorciám.

 

Networking na podujatí:

Podujatie tiež umožní účastníkom sieťovanie a propagovanie svojich projektových zámerov a vízií na európskej úrovni dvoma spôsobmi:

  • Pitching session (prezentácia)vybraní registrovaní účastníci budú mať možnosť prezentovať svoje projektové zámery/idey resp. expertízu virtuálnemu publiku v rámci sekcie krátkych prezentácii (pitching sessions) podľa pokynov, ktoré sú k dispozícii TUPríležitosť dostane len 10 účastníkov, ktorí budú vyberaní podľa princípu "FCFS - first come first serve“.
  • Bilaterálne online stretnutia – účastníci si budú môcť vopred dohodnúť stretnutia a prediskutovať tak potenciál spolupráce pri predkladaní návrhov do výziev HE.

 

Podujatie sa uskutoční online, dňa 29. septembra 2022. Účasť na podujatí je bezplatná a registrácia je otvorená do 25. septembra 2022.

 

Program podujatia:
29.9.2022 od 9:45 - 11:00 hod: Pitching session

29.9.2022 od 11:15 - 13:00 hod: online brokerage event

 

S registráciou v systéme b2match a vypracovaním profilu vám radi pomôžeme, prosím kontaktujte:

- Národný kontaktný bod pre Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita: Miroslava Tužinská, miroslava.tuzinska@cvtisr.sk

- CVTI SR EEN konzultant: Matej Smrek, matej.smrek@cvtisr.sk