Nordic Innovation Fair 2022

26.09.2022 | Kodaň, Dánsko

Dátum: 26. -27.09.2022

Miesto: Kodaň, Dánsko

Registrácia prebieha do: 26.09.2022

Oficiálna web stránka: https://nordic-innovation-fair-2022.b2match.io/

Kto by sa mal zúčastniť?

Pre investorov, priemysel, akademické inštitúcie, inkubátory, poskytovateľov služieb a ďalšie zainteresované strany, ktoré hľadajú informácie o najnovšom vývoji v spektre prírodných vied zo severských výskumných inštitúcií, je Nordic Innovation Fair príležitosťou, ktorú by ste si nemali nechať ujsť.

Pre severských výskumníkov podujatie ponúka jedinečnú platformu na získanie informácií od zahraničných investorov a priemyslu o tom, ako komercializovať vynálezy. Pre prípady spin-out, čakajúce spin-out a licenčné prípady je to vynikajúca príležitosť na budovanie partnerstiev a spoznávanie prostredia financovania.

Výskumníci a spin-out zo Švédska, Nórska, Fínska a Dánska predstavia svoje vynálezy s cieľom nájsť obchodné príležitosti pre: licencovanie, spoločný vývoj, výskumnú spoluprácu, financovanie a/alebo investície.

  • Veda o živote
  • Digitálne riešenia
  • Greentech

Support pre toto podujatie je:

RPIC Prešov, Lucia Krišová, lucia.krisova@rpicpo.sk, +421 915 930 307