Obchodná misia do Navarry zameraná na organické vína - vybrané firmy získajú bezplatné ubytovanie, dopravu a diéty

02.09.2019 | Navarra, Španielsko

 

Slovenská obchodná a priemyselná komora pozýva podnikateľov na obchodnú misiu do Španielska, provincie Navarra, zameranú na organický vinársky sektor. Obchodná misia a bilaterálne rokovania so španielskymi partnermi sa uskutočnia v dňoch 2. - 3. septembra 2019 v regióne Navarra.

Misia je určená hlavne pre dovozcov a distribútorov organického vína, centrálne nákupné jednotky, potravinové reťazce, hypermarkety, supermarkety, nákupných agentov pre hotely a reštaurácie, lahôdky, dovozcov španielskych potravinárskych výrobkov. Podujatie sa koná počas medzinárodného veľtrhu Organic Wine Fair FIVEbio.

Na misiu bude vybraných maximálne 40 zahraničných účastníkov (distribútorov a dovozcov), kde sa stretnú s približne 60 rôznymi vinárskymi výrobcami ekologických vín pod označením pôvodu D.O. Navarre, D.O. La Rioja a ďalšie španielske D.O. Účastníci navštívia 4 rôzne vinice nachádzajúce sa v Navarre, ktoré majú prístup k viničom tesne pred začiatkom vinobrania.

Informácie pre účastníkov:
- Organizátor ponúka vybraným firmám bezplatné ubytovanie, preplatenie cestovných nákladov a diét, ktoré budú 100% hradené vládou štátu Navarra  

PROGRAM:
Účastníci pricestujú do Pamplony v nedeľu 1. septembra, budú ubytovaní vo vybranom hoteli a budú pozvaní na oficiálnu uvítaciu večeru. V pondelok 2. septembra navštívia dve vinice, kde budú môcť rokovať až s 30 vinárstvami. Takisto v utorok 3. septembra navštívia ďalšie dve vinice, kde budú môcť rokovať s inými 30 vinárstvami. Konečný zoznam vinárstiev bude k dispozícii v priebehu júna. Súčasťou misie bude aj gastronómia a ochutnávky miestnych biopotravín priamo vo vinárstvach.

Registrácia: bezplatne
Termín uzávierky: 30.06.2019

Ako sa zúčastniť:  
- Vyplniť registračný formulár (k dispozícii v SOPK na adrese: sopkueu@sopk.sk) s údajmi o firme, ponúkaných výrobkoch a špecifikáciou požiadaviek na partnerov
- pre vybrané firmy bude zostavený harmonogram stretnutí, ktorý obdržia mailom a kde sa dozvedia čas a počet rokovaní.

Všeobecné informácie:
- Hlavný koordinátor: Asociación de la Industria Navarra, Pamplona
- Kontaktná osoba: Montse Guerrero, Tel: +34-628-651905, E-mail: MGuerrero@ain.es

Ďalšie info:
- Daniela Širáňová, Útvar Európskej únie, Slovenská obchodná a priemyselná komora
T: 02/54433272, E: sopkueu@sopk.sk