Obchodná misia do Španielska (víno, potraviny) - cestovné a hotel pre dovozcov a distribútorov 100% zadarmo

27.02.2019 | La Rioja, Španielsko

Slovenská obchodná a priemyselná komora a RPIC Prešov pozývajú podnikateľov na obchodnú misiu do Španielska, provincie La Rioja, zameranú na vinársky a potravinársky sektor. Obchodná misia a bilaterálne rokovania s partnermi z celej Európy sa uskutočnia v dňoch 27. - 28. februára 2019 v meste Logroño, Španielsko.

Misia je určená hlavne pre dovozcov a distribútorov potravín a vín, ako aj centrálne nákupné jednotky, potravinové reťazce, hypermarkety, supermarkety, nákupných agentov pre hotely a reštaurácie, lahôdky, dovozcov španielskych potravinárskych výrobkov. Viac info na: https://foodwine2019.b2match.io
 
Sektorové zameranie podujatia:
- víno s označením pôvodu La Rioja
- iné nápoje
- salámy, údeniny, klobásy, párky
- čerstvé ovocie a zelenina, konzervovaná zelenina
- olivový olej
- hotové jedlá
- mliečne výrobky
- sladkosti a snacky

Informácie pre účastníkov:
- Organizátor ponúka bezplatné ubytovanie na 3 noci a preplatenie cestovných nákladov do mesta pre dovozcov a distribútorov z EÚ (pre distribútorov s obratom od cca. 500.000 eur)
- Podmienkou je účasť zástupcov (importérov a distribútorov) s oprávnením nakupovať a oprávnením rozhodovať v ich firmách
- Iba vybraným firmám, schváleným cez oficiálnu stránku podujatia, budú zaslané informácie o rezervovanom ubytovaní a letenkách

Registrácia:
- bezplatne
- Termín uzávierky:  20.12.2018 prvé kolo, 15. január 2019 druhé kolo

Ako sa zúčastniť:  
- Vyplniť registračný formulár na: https://foodwine2019.b2match.io/signup s údajmi o firme, ponúkané výrobky a služby, špecifikácia požiadaviek na partnerov
- Od 15. januára 2019 si budete môcť vyberať z katalógu firiem až 11 partnerov na bilaterálne rokovania. Zároveň vás o stretnutia môže požiadať 5 španielskych firiem
- Tiež je možné si vybrať 3 španielske firmy na firemnú návštevu v ich sídle
- 4. februára 2019 bude pre každého účastníka zostavený harmonogram stretnutí, ktorý obdržia vybrané firmy mailom a kde sa dozvedia čas a počet rokovaní. Pár dní pred akciou bude zaslaný definitívny harmonogram rokovaní

V roku 2018 sa podujatia zúčastnilo 83 španielskych spoločností a 59 importérov z 22 krajín.

 Všeobecné informácie:
- Hlavný koordinátor: Federación de Empresarios de La Rioja, C/Hnos Moroy 8, Logroño
- Kontaktná osoba: Sheila Argaiz, Tel: +34-941-271271, E-mail: sheila.internacional@fer.es
- Rokovacie miesto: Riojaforum auditorium, Calle San Millán 23-25, Logroño

Ďalšie info:
- Daniela Širáňová, Útvar Európskej únie, Slovenská obchodná a priemyselná komora
T: 02/54433272, E: sopkueu@sopk.sk

- Mária Radvanská, Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov, T: 051/7560330, E: een@rpicpo.sk