Ochrana softvéru - prednáška

07.06.2023 | online

V mene InQb a Enterprise Europe Network by sme vás radi pozvali na zaujímavú prednášku Jaroslava Noskoviča zameranú na ochranu softvéru. Prednáška sa uskutoční dňa 7.6.2023 o 16:00 a prebehne online formou Facebook livestream.

 

Cieľom prednášky a Q&A je porozumieť prepojeniu oblasti počítačových programov s oblasťou ochrany duševného vlastníctva, vedieť identifikovať subjekt, ktorý vykonáva práva k vytvorenému počítačovému programu a vedieť využiť získané informácie vo svojom konkrétnom prípade. 

Čo sa na prednáške a Q&A bude preberať?

  • identifikácia zložiek počítačových programov a spôsobov ich ochrany ako duševného vlastníctva
  • autorské práva k zdrojovému kódu a ako ich možno využiť
  • kto vykonáva autorské práva (ja, môj zamestnávateľ, moja škola)
  • ochrana GUI ako dizajnu a označení ako ochranných známok
  • ochrana zdrojového kódu
  • licencie v oblasti počítačových programov

     

7. 6., 16:00 - cca 17:15

Facebook livestream (bez registrácie)

Z prednášky bude aj záznam

 

JAROSLAV NOSKOVIČ

Ochrana vynálezov, technických riešení, dizajnov

Jaroslav je odborník na transfer technológií a intenzívne sa venuje patentovej, dizajnovej a známkovej ochrane v podnikaní a licencovaniu.