Odborný seminár "Brexit a colné postupy" - bezplatný

14.05.2019 | Trenčín, SR

 

Regionálna komora SOPK Trenčín vás pozýva na odborný seminár "Brexit a colné postupy", ktorý sa bude konať dňa 14. 05. 2019 od 09.00 h. v sídle RK Trenčín, Jilemnického 2.

Seminár je určený pre výrobcov, dovozcov, vývozcov, zasielateľov, colné deklarácie, colných zástupcov, logistických operátorov, podnikateľov v zahraničnom obchode, colných manažérov, pracovníkov zodpovedných za styk s colnými zástupcami.

Cieľ seminára: špecifiká colných postupov uplatňovaných od momentu odkedy sa Spojené kráľovstvo stane „treťou krajinou“ vo vzťahu k ostatným krajinám Európskej únie. V rámci programu odborného seminára Vás prevedieme všetkými zákutiami od prechodného obdobia, cez časové lehoty až po aplikáciu colných postupov a príloh dohody medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom. Lektor zodpovie Vaše otázky a budete mať možnosť konzultácie s ním po skončení odborného seminára.

Program:
• Predstavenie Enteprise Europe Network (EEN)
• Brexit a zavedenie prechodného obdobia
• Riziká spojené s Brexitom v uplatňovaní colných postupov )
• Časové lehoty pre dočasné uskladnenie, voľný obeh, osobitné colné režimy, vývoz a reexport + pokračovanie obehu tovaru umiestneného na trhu
• Štatút tovaru v Únii, zmeny a preukazovanie
• Predbežné colné vyhlásenie o vstupe a vyhlásenie pred odchodom
• Ukončenie dočasného uskladnenia alebo colných režimov
• Prístup k relevantným sieťam, informačným systémom a databázam
• Aplikácia príloh Dohody medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom
• Diskusia, otázky a odpovede

Prihlásiť sa môžete zaslaním vyplnenej Návratky alebo online.

Ďalšie info:
Trenčianska regionálna komora SOPK
Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
E-mail: jan.vaclav@sopk.sk