Odborný seminár Doing business in Austria

20.11.2018 | Žilina, SR

Pozývame vás na odborný seminár sa venuje témam: Rakúsky trh - možnosti pre slovenských podnikateľov, rakúsky daňový systém, rakúsky právny systém, podpora slovenských firiem v Rakúsku. Partneri podujatia: DELOITTE, ABA - Austrian Business Agency, MZVa EZ SR. Začiatok o 14:00 hod. v Hoteli Holiday Inn Žilina. Zabezpečené tlmočenie slovenčina/nemčina - simultánne tlmočenie.

Prihlásenie on-line: http://www.spok.sk/aktivity.php?a=121 alebo http://www.sohk.sk/EventList.aspx

Kontakt:
Róbert Vydra
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Regionálna komora Žilina
Hálkova 31
010 01 ŽILINA
T: +421-41-7235 102, -655
F: +421-41-7235 653
E: zahrza@za.scci.sk

Pozvánka, prihláška