Odborný seminár Výrobky obranného priemyslu - elektronické licenčné konanie

12.03.2020 | Bratislava, SR

Bratislavská regionálna komora vás pozýva na odborný praktický seminár "Výrobky obranného priemyslu - elektronické licenčné konanie", ktorý sa bude konať 12. marca 2020 od 09.00 h. v sídle SOPK RK Bratislava, Jašíkova 6.

Cieľom odborného seminára je oboznámiť účastníkov s aktuálnou legislatívou a z nej vyplývajúcich povinností a predstavenie portálu "Licenčné konanie" vrátane jeho funkcionality, použitia a práce s elektronickým systémom.

Program:
08.30-09.00 - Prezentácia účastníkov
09.00-13.00 - Odborná časť
- Výrobky obranného priemyslu - úvod do problematiky, legislatíva.
- Elektronické licenčné konanie - predstavenie portálu "Licenčné konanie", oboznámenie sa s jeho funkcionalitou, prístup do aplikácie.
- Konkrétny postup žiadateľa pri podávaní žiadostí o povolenie na obchodovanie, príp. sprostredkovateľskú činnosť s výrobkami obranného priemyslu, žiadostí o udelenie licencie podľa jednotlivých typov licencií a vydanie certifikátov IIC, EUC.
- Elektronické výkazníctvo a štatistika (štvrťročné hlásenia, oznámenia)
- Najčastejšie otázky z doterajšej aplikačnej praxe
- Diskusia

Ďalšie info a prihlášku nájdete TU ◄ Kód seminára:200312