ÖKOINDUSTRIA 2020

28.04.2021 | Budapešť, Maďarsko

Ökoindustria 2020 je popredným medzinárodným veľtrhom ekologického hospodárstva v strednej Európe v oblasti environmentálnych technológií, výrobkov a služieb s osobitným zameraním na obehové hospodárstvo a ekologické vzdelávanie.

Viac ako 15 000 profesionálov z viac ako 15 krajín počas 5 ročníkov dokazuje to, že ide o významnú platformu pre tvorcov rozhodnutí, stakeholdrov a projektových tímov, ktorí si môžu vymieňať skúsenosti a zdieľať informácie o najnovších technológiách, inováciách a trendoch v oblasti regionálneho trhu životného prostredia. Hosťujúcou krajinou na tohtoročnom podujatí je Holandsko.

Tematické zameranie:

  • Ekologické inovácie a start-upový trh
  • Trh práce v ekologickom priemysle
  • Obnoviteľná energia a ekologická mobilita
  • Obehové hospodárstvo, odpadové hospodárstvo
  • Ochrana ovzdušia a sladkovodných zdrojov vody
  • Čistenie odpadových vôd
  • Udržateľnosť a zvyšovanie povedomia

Viac informácií: https://okoindustria.hu/en/

B2B stretnutia: webová stránka čoskoro

Termín: Nový termín expo + B2B 28.04.2020 - 30.04.2020, niektoré online eventy ostávajú v termíne 04.-06.11.2020 (viď TU)

Kontakt: Slovak Business Agency, Júlia Mesíková, mesikova@sbagency.sk, +421 907 857 342