ÖKOINDUSTRIA 2021

29.04.2021 | Online

Ak je vám blízka oblasť udržateľných technológií v ekologickom priemysle, máte možnosť bezplatnej registrácie na virtuálne podujatie Ökoindustria, ktoré ponúka bohatý program vrátane expa, konferencie či networkingu!

Ökoindustria je popredným medzinárodným veľtrhom ekologického hospodárstva v strednej Európe v oblasti environmentálnych technológií, výrobkov a služieb s osobitným zameraním na obehové hospodárstvo a ekologické vzdelávanie.

Viac ako 15 000 profesionálov z viac ako 15 krajín počas 5 ročníkov dokazuje to, že ide o významnú platformu pre tvorcov rozhodnutí, stakeholdrov a projektových tímov, ktorí si môžu vymieňať skúsenosti a zdieľať informácie o najnovších technológiách, inováciách a trendoch v oblasti regionálneho trhu životného prostredia. Hosťujúcou krajinou na tohtoročnom podujatí je Holandsko.

Tematické zameranie:

  • Ekologické inovácie a start-upový trh
  • Trh práce v ekologickom priemysle
  • Obnoviteľná energia a ekologická mobilita
  • Obehové hospodárstvo, odpadové hospodárstvo
  • Ochrana ovzdušia a sladkovodných zdrojov vody
  • Čistenie odpadových vôd
  • Udržateľnosť a zvyšovanie povedomia

Registrácia: https://okoindustria-2021-b2b.b2match.io/

Termín B2B stretnutí:  29.04.2021 (9:00-12:00 / 14:00-17:00)

Viac informácií o medzinárodnom veľtrhu: https://okoindustria.hu/en/

Kontakt: Slovak Business Agency, Júlia Mesíková, mesikova@sbagency.sk, +421 907 857 342