Online kooperačné podujatie Go global-Go virtual = V4 a Chorvátsko

09.10.2020 | Online

 

SOPK ako partner projektu Enterprise Europe Network si Vás dovoľuje pozvať na online kooperačné online “Go global-Go virtual” dňa 9. októbra 2020, ktoré je zamerané na Slovensko + krajiny V4. Účasť je bezplatná.

Podujatie organizuje Chorvátska hospodárska komora spolu s SOPK a ďalšími partnermi ako reakciu na aktuálnu situáciu s COVID19 a sťažené podmienky obchodovania. Online podujatie ponúka priestor pre rozvoj nových aj existujúcich obchodných vzťahov s využitím online nástrojov.

Súčasťou programu budú okrem vopred dohodnutých bilaterálnych rokovaní so zahraničnými partnermi aj stručné príhovory vrcholných predstaviteľov komôr jednotlivých krajín - plenárna časť (ktorá bude k dispozícii online prostredníctvom určeného odkazu).

Sektorové zameranie kooperačného podujatia:
- potravinársky
- stavebný
- chemický, gumárenský a plastikársky
- zdravotnícky
- elektrotechnický
- energetický + obnoviteľné zdroje

Všetky informácie o podujatí nájdete na stránke: https://croatia-online-b2bmeetings.hgk.hr/home

Prečo sa zúčastniť?
• vopred na mieru pripravené efektívne bilaterálne rokovania so zahraničnými partnermi
• možnosť nájsť nových kvalifikovaných dodávateľov a odberateľov
• možnosť objaviť nové produkty a služby
• získanie informácií o konkrétnych trhoch a odvetviach

Registrácia:
• Poplatok - bezplatne
• Ako sa zúčastniť:
  o Zaregistrovať sa online ◄ a vyplniť profil Vašej firmy pre katalóg (info o firme, ponúkané výrobky a služby, špecifikácia požiadaviek na partnerov pre spoluprácu).
  o Všetky profily budú zverejnené on-line a budú viditeľné pre každého účastníka.
  o Svoj profil môžete kedykoľvek meniť.
  o Zaregistrovaní účastníci si potom z katalógu vyberú partnerov na bilaterálne rokovania. Inteligentné vyhľadávanie umožňuje rýchlu identifikáciu najvhodnejších partnerov.
  o  Výber stretnutí si vyberáte Vy, ale stretnutie s Vami si môže vyžiadať aj iný účastník,na základe Vášho profilu.
  o Na základe týchto informácií bude pre každého účastníka zostavený harmonogram stretnutí, ktorý obdržíte mailom a kde sa dozviete čas a počet rokovaní
 
Uzávierka:
o Registrácie firiem: do 9.októbra 2020
   
Všeobecné informácie:
• Partner na Slovensku: p. Daniela Širáňová, SOPK, T: 02/54433272, e-mail: daniela.siranova@sopk.sk