Online kooperačné podujatie Kunststoffenbeurs 2020

02.12.2020 | Online

Kooperačné podujatie Matchmaking Kunststoffenbeurs 2020 je sprievodným podujatím jednej z najvýznamnejších výstav v krajinách Beneluxu.

Podujatie je zamerané na rozvoj spolupráce organizácií pôsobiacich v rámci celého hodnotového reťazca plastikárskeho sektoru. Týka sa to oblastí ako sú:
* suroviny
* výrobné technológie, nástroje, prípravky, vstrekovacie formy a príslušenstvo
* konštrukčné, technologické a výskumno-vývojové služby
* výroba výrobkov z plastov, gumy a kompozitov
* OEM dodávatelia
* sprostredkovateľské služby klastrov, odvetvových a iných organizácií

Hlavný organizátor je holandská obchodná komora Kamer van Koophandel vrámci siete Enterprise Europe Network.  Veľtrh Kunststoffen 2020 sa koná v meste Hertogenbosch za prísnych bezpečnostných opatrení súvisiacich s prevenciou pred COVID19. Z dôvodu súčasných cestovných komplikácií budú kooperačné rokovania prebiehať kombináciou stretnutí na mieste podujatia a virtuálnych rokovaní s registrovanými účastníkmi.

Termín konania: 2. - 3. 12. 2020
Registrácia je možná do 2. decembra 2020

Princíp registrácie je nenáročný. Záujemca sa:
* bezplatne zaregistruje na webovom portáli akcie cez odkaz "Register now"
* vyplní svoj firemný profil
* vyplní ponúkaný respektíve dopytovaný typ spolupráce
* v karte "SETTINGS" zvoľte podpornú organizáciu "SOPK "

Upozorňujeme, že všetci prvý krát registrovaní účastníci musia pred aktiváciou profilu v on-line katalógu pri registrácii uviesť aspoň jednu trhovú príležitosť v sekcii "Marketplace". Registračné profily sú následne zverejnené v elektronickom katalógu, z ktorého si účastníci vyberú potenciálnych partnerov na rokovania a výsledok dostane v podobe individuálneho harmonogramu obchodných stretnutí.

Webová stránka podujatia: Kunststoffenbeurs 2020

Bližšie informácie a pomoc pri registrácii:  Ing. Ján Václav; +421-905 503 298; sopkrktn@sopk.sk