Online seminár "Keď plastový odpad nie je odpad 2"

19.10.2020 | Online

 

Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci so Slovenským plastikárskym klastrom si Vás dovoľujú pozvať na online seminár "Keď plastový odpad nie je odpad 2", ktorý sa bude konať dňa 19. októbra 2020. Webinár je bezplatný.

Plasty sú dôležitým materiálom pre hospodárstvo, avšak ich rastúca produkcia prináša so sebou výzvy spojené s výrobou, spotrebou a zhodnotením odpadov. Z toho dôvodu bol EÚ v oblasti plastov prijatý Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo ako priorita. Prechod na obehové hospodárstvo zvyšuje investície, pridanú hodnotu, zamestnanosť a stimuluje inovácie.

V prípade záujmu sa môžete prihlásiť formou elektronickej prihlášky do 18. októbra 2020.

Realizácia on-line: link na pripojenie sa k webináru dostanú všetci zaregistrovaní účastníci webináru po vyplnení a zaslaní registračného formulára. Z webinára bude vydaný Katalóg prezentácií. Všetci prihlásení účastníci webinára ho pri uvedení kontaktu v registrácii získajú do 30 dní od realizácie v e-podobe alebo v printovej verzii (podľa toho, v akej verzii si ho budú želať).

Cieľová skupina: výrobní riaditelia a manažéri výrobných spoločností, špecialisti v oblasti odpadového hospodárstva, technológovia, technickí pracovníci a projektoví manažéri, výrobných spoločností, nákupcovia, zástupcovia recyklačných spoločností, ostatní odborníci, ktorí pracujú v plastikárskych firmách, vysokoškolskí a stredoškolskí učitelia, odborná verejnosť, personálni manažéri a HR manažéri.

Program:
- Prezentácia projektu Enteprise Europe Network
- Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo
- Príklady recyklácie a degradácie PET
- Recyklácia PVC
- Recyklácia textilných odpadov
- Produkty pyrolýzy polymérov