Podnikateľská delegácia do Japonska - rozvoj vášho agropotravinárskeho podnikania

02.07.2023 | Japonsko

 

Máte záujem o rozvoj vášho agropotravinárskeho podnikania v Japonsku? V období od 2. do 6. júla 2023 uskutoční komisár Wojciechowski misiu do Japonska, ktorej sa zúčastní v sprievode delegácie 80 vysokých predstaviteľov európskych spoločností, výrobcov v agropotravinárskom sektore.

Cieľom návštevy bude propagácia európskych agropotravinárskych produktov na japonskom trhu. Táto cesta bude zahŕňať napríklad oficiálne stretnutia komisára s príslušnými vládnymi partnermi a rôzne propagačné aktivity.

Účastníci by mali zastupovať sektory poľnohospodárskych produktov, mliekarenského priemyslu (so zameraním na syry), vína, piva a liehovín, olivového oleja, ovocia a zeleniny a mäsa (hovädzie, bravčové a hydinové mäso).

Podnikateľskej delegácie sa môžu zúčastniť spoločnosti vyrábajúce poľnohospodárske potraviny a nápoje so sídlom v ktoromkoľvek z 27 členských štátov EÚ (max. 1 zástupca za každú spoločnosť).

V prípade záujmu, je potrebné vyplniť a odoslať formulár žiadosti najneskôr do 31. januára 2023. Kandidáti budú o svojej žiadosti informovaní do polovice februára 2023.

Viac informácií:
https://agriculture.ec.europa.eu/news/join-eu-agri-food-business-delegation-japan-2022-12-12_en