Podnikateľské fórum Iniciatívy troch morí

05.06.2019 | Ľubľana, Slovinsko

 

Slovenská obchodná a priemyselná komora pozýva slovenské firmy na Podnikateľské fórum Iniciatívy troch morí, ktoré sa bude konať 5. a 6. júna 2019 v slovinskej Ľubľane.

Fórum organizuje vláda Slovinskej republiky a hlavnými témami budú štyri kľúčové oblasti:

  • energetika
  • infraštruktúra
  • digitalizácia
  • inovácie

a bude zahŕňať aj prierezové témy transatlantických vzťahov, bezpečnosti a vody.

Obchodného fóra sa zúčastní 500 účastníkov zo súkromného sektora a vlád štátov Iniciatívy troch morí. Ďalšími účastníkmi budú vysokí predstavitelia inštitúcií EÚ, USA, Nemecka a obchodní zástupcovia zo širšieho regiónu.

Oficiálnym pracovným jazykom konferencie bude angličtina.

 

Organizačné pokyny: Náklady na cestu a ubytovanie si účastníci hradia sami. V prípade záujmu o účasť sa, prosím, zaregistrujte na e-mailovej adrese: ales.ugovsek@gzi.sk (kópia: sopkueu@sopk.sk).

Iniciatíva Troch morí je flexibilná politická platforma na prezidentskej úrovni, ktorá sa začala v roku 2015 a zahŕňa 12 členských štátov EÚ nachádzajúcich sa medzi Jadranským, Baltským a Čiernym morom: Rakúsko, Bulharsko, Chorvátsko, Českú republiku, Estónsko, Maďarsko. Lotyšsko, Litva, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko.

V prípade otázok vám ďalšie informácie poskytne: riaditeľ Útvaru Európskej únie SOPK Ing. Juraj Paľa (T: 02/5443 3272, E: sopkueu@sopk.sk)