Pozvánka na záverečnú konferenciu projektu InnoService - Cezhraničné portfólio inovačných služieb

15.01.2019 | Zvolen, SR

Banskobystrická regionálna komora SOPK v spolupráci s partnermi si Vás dovoľujú pozvať na záverečnú konferenciu projektu InnoService, ktorá sa uskutoční v utorok 15. januára 2019 v čase od 10:30 do 15:00 hod. v kongresových priestoroch Študentského domova Ľ. Štúra, Študentská 17, Zvolen.


Podujatie sa uskutoční v rámci realizácie projektu „Cezhraničné portfólio inovačných služieb“, spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci slovensko-maďarského cezhraničného programu Interreg V-A Slovensko-Maďarsko. Podrobnejšie informácie o projekte môžete nájsť na www.inno-service.eu.


Cieľom podujatia je predstaviť zúčastneným výsledky projektu, najmä nové cezhraničné on-line portfólio výskumno-vývojových služieb a infraštruktúry v oblasti juhovýchodného Slovenska a severovýchodného Maďarska a prediskutovať s expertmi možnosti, výhody, ale aj prekážky spolupráce výskumno-vývojovej sféry s podnikmi. Konferencia bude zároveň výbornou príležitosťou na vzájomné sieťovanie medzi slovenskými a maďarskými firmami a výskumno-vývojovými organizáciami.


Účasť na podujatí je bezplatná na základe registrácie prostredníctvom on-line formulára.
 

Rokovacím jazykom je slovenský jazyk, simultánne tlmočenie do maďarského jazyka bude zabezpečené.

PRÍLOHY:

Viac informácií:
Banskobystrická regionálna komora SOPK
Elena Stieranková
048/4125 634
elena.stierankova@sopk.sk