Pozvánka na záverečný workshop k projektu smart factory hub

16.04.2019 | Bratislava, SR

 

Pozývame vás na záverečný workshop k projektu Smart Factory HUB (SFH), ktorého cieľom je skvalitnenie rámca podmienok pre inovácie v oblasti „smart factory“, tiež známej ako Priemysel 4.0. Workshop sa uskutoční v utorok 16. apríla 2019 od 9:00hod. v priestoroch Ministerstva hospodárstva SR, Mierová 19, Bratislava.

Organizuje ho Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR. Budú na ňom prezentované výsledky projektu SFH, príklady dobrej praxe a medzinárodnej spolupráce firiem pri zavádzaní „smart factory“ riešení. Zároveň budú predstavené aktivity Národného centra robotiky, projekt digitálneho inovačného centra a systém „Pocket TestBed,“ určený na transfer inovácií v rámci konceptu Priemysel 4.0.

V druhej polovici workshopu budú zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR hovoriť o aktuálnej výzve zameranej na podporu realizácie inteligentných inovácií v rámci operačného programu Výskum a inovácie (OP VaI). Na záver Slovenská inovačná a energetická agentúra predstaví projekt inovujme.sk.