Predstavenie Národných kontaktných bodov pre program Horizont Európa a oblastí programu

10.03.2021 | ONLINE

Národná kancelária Horizontu

https://eraportal.sk/wp-content/themes/eraportal/img/logos/logo-h2020-biele.png

vám dáva do pozornosti online podujatie s názvom:

Predstavenie Národných kontaktných bodov pre program Horizont Európa a oblastí programu,

ktoré sa uskutoční dňa 10. marca 2021 od 9:00 – do 12:00 hod. online, cez platformu Webex.

 

Primárnou cieľovou skupinou podujatia sú kontaktné body na univerzitách a výskumných ústavoch pre Horizont Európa, ale podujatie je otvorené aj záujemcom zo širokej verejnosti.

 

Podujatie môžete sledovať v uvedenom čase na https://archive.tp.cvtisr.sk/live?172847N71KPTYK96.

 

Program podujatia.