Príležitosti a výzvy pre odvetvie polovodičov – ľahšia cesta k financovaniu z Európskej komisie

29.11.2023 | Brno, Česká republika

Hľadáte financovanie projektu v polovodičovom priemysle alebo jeho dodávateľskom reťazci? Potrebujete získať prehľad o príležitostiach v Európe? Zaujímajú vás trendy a príležitosti v oblasti polovodičov, mikročipov alebo elektrónovej mikroskopie? Potom vás pozývame na odborný seminár s odborníkmi v oblasti polovodičov a medzinárodných financií.

Dňa 12. decembra 2023 sa v Brne uskutoční podujatie pre každého, kto má záujem o získanie najnovších informácií z oblasti polovodičov, trendov a možností financovania zo zdrojov Európskej komisie.

Hlavné tematické oblasti podujatia sú:

  • Spoločný podnik  pre čipy (verejno-súkromné partnerstvo pre podporu výskumu, vývoja a inovácií založené v rámci európskej iniciatívy; v minulosti známe ako spoločný podnik pre kľúčové digitálne technológie)
  • Výzvy pre udržateľnú/zodpovednú (Micronano) elektroniku v rámci Európskej rady pre inovácie
  • Témy v rámci programu Horizont Európa, klaster 4 Digitálizácia, priemysel a vesmír
  • Témy v rámci programu Digitálna Európa

Pre koho je podujatie vhodné? 

  • Zástupcov SK a CZ akademickej obce: Ideálne pre výskumníkov, pedagógov a študentov na akademickej pôde, ktorí chcú preskúmať špičkový vývoj a možnosti financovania v elektronike a udržateľnosti.
  • Odborníkov z priemyslu: Účasť odporúčame profesionálom z rôznych sektorov elektronického priemyslu, ktorí chcú získať prehľad o najnovších trendoch výskumu a vývoja a spôsoboch financovania.
  • Malé a stredné podniky (MSP): Prispôsobené pre MSP, ktoré chcú inovovať a rozširovať svoje technologické obzory v elektronike so zameraním na výkon a environmentálnu udržateľnosť.
  • Start-upy: Ideálne pre zakladateľov start-upov a tímy, ktoré chcú narušiť sektor elektroniky novými nápadmi a udržateľnými riešeniami a zároveň získať prehľad o možnostiach financovania.
  • Inovátorov v oblasti výskumu a vývoja: Pre tých, ktorí pôsobia v oblasti výskumu a vývoja v elektronike, ktorí chcú objaviť nové možnosti pre vytváranie efektívnejších a ekologickejších technológií.

Viac informácií o podujatí a registrácia