PSE 2022 - International Matchmaking (HYBRID)

05.09.2022 | Erfurt/online

Dátum: 05. -23.09.2022

Miesto: Erfurt/online

Registrácia prebieha do: 19.09.2022

Oficiálna web stránka: https://pse2022-matchmaking.b2match.io/

Jedna akcia – dve možnosti účasti!

- on-site: iba účastníci konferencie v Erfurte / virtuálne aj on-site (zdarma) resp

- účasť na diaľku: neúčastník konferencie / iba virtuálny (55 EUR, bez DPH) čokoľvek, čo vyhovuje vašim potrebám.

Zameranie:

 • Zmeny v plazmovom povrchovom inžinierstve
 • Technológie, pri ktorých sa očakáva rastový potenciál v nasledujúcom desaťročí
 • Technológia plazmového a iónového povrchu
 • Technológie na úpravu povrchov
 • Aplikácia a vlastnosti náterov
 • Charakterizácia a simulácia povlakov a procesov

Priemyselné sektory:

 • Letecká a kozmická technológia
 • Automatizácia/robotika
 • Biotechnológia
 • Stavebná technológia
 • Elektronika, mikroelektronika
 • Energie
 • Priemyselná výroba
 • Technológia materiálov
 • Medicína, zdravie
 • Telekomunikácie

Support pre toto podujatie je:

RPIC Prešov, Lucia Krišová, lucia.krisova@rpicpo.sk, +421 915 930 307