Qatar Matchmaking Event 2021 - ONLINE!

02.03.2021 | ONLINE

Qatar Matchmaking Event je virtuálne podujatie organizované EEN Katar / Katarská rozvojová banka (QDB) v rámci služieb Tasdeer, ktorého cieľom je zhromaždiť najlepších katarských výrobcov a medzinárodných distribútorov, potenciálnych partnerov a podniky, aby diskutovali a rozvíjali budúce partnerstvá.

Od svojho založenia v roku 2020 prilákali činnosti Katarskej rozvojovej banky k hľadaniu kontaktov viac ako 500 účastníkov, pričom doteraz sa uskutočnilo viac ako 300 stretnutí s podporou Európskej siete podnikateľov. 

Katarská b2b udalosť je virtuálne stretnutie organizované spoločnosťou QDB v rámci služieb Tasdeer. 

V tomto roku 2021 sa na podujatí bude konať zhromaždenie renomovaných podnikov, distribútorov a miestnych podnikateľov, aby preskúmali a rozvinuli budúce partnerstvá s medzinárodnými spoločnosťami.

Podujatie bude slúžiť výrobcom a podnikom pôsobiacim v nasledujúcich odvetviach:

 

Registrácia je otvorená do 3.3.2021 

Oficiálna stránka podujatia → https://matchmaking.qdb.qa/signup

Support office pre toto podujatie je:

Zuzana Hudacka, RPIC Prešov, tel. +421 915 930 304, e-mail: zuzana.hudacka@rpicpo.sk

alebo

Veronika Jartimová, Slovak Business Agency, + 421 907 857 342, 

e-mail: jartimova@sbagency.sk