Qatar Matchmaking & Exhibition Event 2022 - Virtual

22.02.2022 | online

Dátum: 22. -24.02.2022

Miesto: online

Registrácia prebieha do: 23.02.2022

Oficiálna web stránka: https://matchmaking.qdb.qa/

Podujatie Matchmaking & Exhibition sa zameria na zvýšenie povedomia o výrobných kapacitách v Katare, okrem toho, že otvorí nové obzory pre medzinárodné spoločnosti, aby mohli spolupracovať s poprednými výrobcami v Katare. Podujatie bude slúžiť dovozcom, veľkoobchodníkom, distribútorom a podnikom pôsobiacim v nasledujúcich sektoroch:

• Stavebníctvo, stavebné materiály, chemikálie a elektrické zariadenia

• Plasty a obaly

• Chemické produkty

• Rýchloobrátkový spotrebný tovar (FMCG)

• Jedlá a nápoje

• Papierové výrobky

• Služby IKT

• Farmácia, zdravotná starostlivosť a lekárske vybavenie

• Všeobecné obchodovanie s rôznymi produktmi

Support pre toto podujatie je:

RPIC Prešov, Lucia Krišová, lucia.krisova@rpicpo.sk, +421 915 930 307