Railway applications of non-railway technologies

12.04.2021 | Online

Medzinárodné virtuálne B2B stretnutia ponúkajú spoločnostiam príležitosti nadviazať nové kontakty a nájsť nové možností medzinárodnej spolupráce.

Podujatie je zamerané hlavne na malé a stredné podniky, ktoré nie sú konkrétne zo železničného sektoru, ale ktoré vyvíjajú inovatívne technológie, materiály alebo iné komponenty, vhodné pre železničné spoločnosti.
Pri nadväzovaní nových obchodných a výskumných kontaktov v rôznych oblastiach, B2B podujatie bude podporovať všetkých hráčov v tomto odbore. To poskytne príležitosť nájsť a prispôsobiť inovácie konkrétnym potrebám železničného sektoru.

Témy podujatia:

 • Komponenty 
 • Materiály
 • Inteligentná energia / dodávka energie
 • Služby
 • Napájanie do X / konverzia / ukladanie energie
 • Informačné / komunikačné technológie
 • Veľké dáta
 • AI
 • Satelitná technológia
 • Aug. Reality

Prečo sa zúčastniť?

 • Ako investor  - nájdite kvalifikovaných európskych a medzinárodných vývojárov technológií počas efektívnych individuálnych stretnutí
 • Ako vývojár produktu - hľadajte partnerov pre diskusiu o nových technológiách a inovatívnych riešeniach a hľadajte nových zákazníkov

Registrácia je otvorená do 31.3.2021 

Oficiálna stránka podujatia : https://virtual-b2b-railway-applications.b2match.io/

 

Support office pre toto podujatie je:

RPIC Prešov, Lucia Krišová, lucia.krisova@rpicpo.sk+421 915 930 307.