RoadShow Slovensko / Portugalsko

24.03.2021 | Online

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, v spolupráci s Odborom zahraničného obchodu SARIO organizuje 24. marca 2021 Slovensko-portugalské podnikateľské fórum, ktoré sa bude konať za účasti predstaviteľov portugalskej obchodnej asociácie NERSANT prostredníctvom platformy ZOOM.

Asociácia NERSANT patrí k najväčším portugalským organizáciám zameraným na rozvoj internacionalizácie podnikania. Cieľom účasti slovenských spoločností je možnosť získať aktuálne informácie o portugalskom podnikateľskom prostredí a prezentovať svoju podnikateľskú činnosť zástupcom asociácie NERSANT za účelom realizácie prieskumu trhu v Portugalsku a pomoci Slovenským spoločnostiam pri nadviazaní obchodných kontaktov s portugalskými partnermi.
 

Podnikateľské fórum je zamerané najmä na tieto sektory:

  • strojársky a elektrotechnický priemysel
  • stavebný priemysel
  • spracovanie kovov
  • potravinárstvo
  • poľnohospodárstvo
  • inovatívne technológie
  • cestovný ruch

Okrem uvedených odvetví a sektorov je vítaná aj účasť podnikateľských subjektov s iným zameraním predmetu svojej činnosti, ktoré majú záujem o rozvoj svojich aktivít v spolupráci s portugalskými spoločnosťami. Pre účastníkov bude pripravený pracovný program pozostávajúci z prezentácie portugalského podnikateľského prostredia a rokovaní s predstaviteľmi obchodnej asociácie NERSANT.

Jazyk: angličtina 

Predbežný program:
10:00 - 10:30   Registrácia
10:30 - 10:45   Otvorenie podujatia
10:45 - 12:00   Prezentácia asociácie NERSANT
12:00 - 12:45   Priestor pre pozvaných rečníkov 
12:45 - 13:00   Priestor na otázky 
13:00 - 14:00   Prestávka 
14:00 Začiatok rokovaní s predstaviteľmi asociácie NERSANT

Zúčastnené spoločnosti budú mať príležitosť rokovať s predstaviteľmi asociácie NERSANT v 15-20 minútových slotoch. V prípade naplnenia kapacít a nedostatku času budú rokovania s ďalšími registrovanými spoločnosťami pokračovať vo štvrtok, 25. marca. Voľba času resp. slotu pre rokovania bude konzultovaná s každou registrovanou spoločnosťou individuálne v týždňoch predchádzajúcich podujatiu.

INFO LETÁK

Poplatky: zdarma, povinná REGISTRÁCIA

Viac informácií a kontakty: TU