Secure Societies 2024: Horizon Europe Cluster 3 Brokerage Event in Istanbul 2024

30.04.2024 | Istanbul
podujatie

Zúčastnite sa aj vy na matchmaking podujatí Secure Societies 2024: Horizon Europe Cluster 3 Brokerage Event v Istanbule.

Cieľom podujatia je spojiť kľúčové zainteresované strany z členských štátov EÚ a pridružených krajín v Istanbule a podporiť spoluprácu medzi zainteresovanými stranami pôsobiacimi vo veľkom rozsahu v oblasti výskumu civilnej bezpečnosti. Účastníci získajú nielen cenné poznatky o výzvach programu Horizont Európa v oblasti civilnej bezpečnosti pre spoločnosť 2024, ale budú mať i príležitosť vytvárať konzorciá a zapájať sa do osobných sietí.

Podujatie organizuje Rada pre vedecký a technologický výskum v Türkiye v spolupráci s univerzitou Sabancı a Istanbulskou priemyselnou komorou.

Kto by sa mal zúčastniť?

Zastupujete policajné orgány, špecialistov prvého zásahu, výskumné inštitúcie, univerzity, prevádzkovateľov, MSP alebo spoločnosti pôsobiace v oblasti civilnej bezpečnosti?

Networkingové podujatie môže byť vašou bránou k spolupráci. Neváhajte a registrujte sa!

Projekty v rámci výzvy Horizont Európa klaster 3 Civilná bezpečnosť pre spoločnosť čakajú možno práve na vás!

Ktorým kľúčovým témam sa bude podujatie venovať?

  • Boj proti trestnej činnosti a terorizmu (vrátane organizovanej trestnej činnosti a počítačovej kriminality)
  • Riadenie hraníc (vrátane colnej a námornej bezpečnosti)
  • Odolná infraštruktúra
  • Kybernetická bezpečnosť (vrátane bezpečnosti sietí a informačných systémov a certifikácie)
  • Spoločnosti odolné voči katastrofám – vrátane chemických, biologických, rádiologických a jadrových (CBRN) incidentov; rizík a extrémnych udalostí súvisiacich s klímou; geologických katastrof, ako sú zemetrasenia, sopečné erupcie a cunami; pandémií
  • Posilnený bezpečnostný výskum a inovácie (SSRI)

Prečo sa zúčastniť na podujatí?

  • Oboznámite sa s pracovným programom klastra 3 a témami výziev na rok 2024 v kontexte civilnej bezpečnosti.
  • Rozšírite svoju sieť a budete mať možnosť diskutovať o nápadoch na projekty prostredníctvom online a lokálnych stretnutí B2B.
  • Zoznámite sa s potenciálnymi partnermi programu Horizont Európa: projekty civilnej bezpečnosti pre spoločnosť v roku 2024.

Miesto konania: Istanbulská priemyselná komora Odakule Asmalı Mescit, Meşrutiyet Cd. No:63, 34430 Beyoğlu/İstanbul

 

Na podujatie môžete získať cestovný grant v hodnote až 1000EUR.

 

Podujatie má svoje kapacity, preto si zabezpečte svoje miesto včas!

Celé znenie pozvánky nájdete tu: https://www.b2match.com/e/horizon-europe-2024-secure-societies