Seminár "Ako obchodovať s nemeckým partnerom + Pracovno-právne právo"

21.05.2018 | Trenčín, SR

Trenčianska regionálna komora SOPK si Vás dovoľujú pozvať na seminár "Ako obchodovať s nemeckým partnerom + Pracovno-právne právo", ktorý sa bude konať dňa 21. mája 2018 v priestoroch Trenčianskej regionálnej komory SOPK.

Cieľom seminára a konzultácií je priblížiť slovenským podnikateľom nemeckú legislatívu, povinnosti voči nemeckým úradom, čo je potrebné splniť pri vysielaní pracovníkov do Nemecka, ako uzatvárať zmluvy s nemeckými partnermi, ako postupovať pri reklamáciách atď., možnosť osobne a individuálne prejednať konkrétne obchodné prípady, prekážky, problémy na nemeckom trhu na základe aktuálnej zmeny zákonu.

Program:
- Platnosť nemeckého zákona o minimálnych mzdách vo vzťahu k slovenským firmám.
- Povinnosť slovenských firiem vo vzťahu k nemeckým úradom pri vysielaní zamestnancov alebo živnostníkov do Nemecka
- čo si musia firmy pri uzatváraní zmlúv bezpodmienečne ošetriť
- Ako postupovať, keď nemecký odberateľ neplatí
- konkurzné konanie, právne a súdne poplatky

Ďalšie info, detailný program a návratka na: http://tn.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2018031301