Seminár "Ako si zabezpečiť dodávateľské a odberateľské riziká"

14.02.2018 | Trenčín, SR

Trenčianska regionálna komora SOPK si Vás dovoľuje pozvať na seminár "Ako si zabezpečiť dodávateľské a odberateľské riziká", ktorý sa bude konať dňa 14. februára 2018 v priestoroch Trenčianskej regionálnej komory, Jilemnického 2, Trenčín, zasadacia miestnosť  7. poschodie.

Cieľ seminára: informácie o možnostiach zabezpečenia dodávateľských a odberateľských rizík. Získanie komplexných informácií súvisiacich s používaním bankových platobných a zabezpečovacích nástrojov v obchodnom vzťahu.  Kedy je vhodné jednotlivé bankové nástroje použiť.  Na čo je potrebné si dať pozor pri použití jednotlivých bankových nástrojov z pohľadu dodávateľa a odberateľa.

Program:
1. Riziká v obchodných vzťahoch a spôsoby ich minimalizácie
2. Platobné a zabezpečovacie bankové nástroje  
3. Kedy je vhodné jednotlivé platobné a zabezpečovacie nástroje použiť
4. Diskusia   

Detailný program a prihláška TU

Viac info:
Trenčianska regionálna komora SOPK
Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
p. Viera Piknová, e-mail: viera.piknova@sopk.sk, t: 032/6525797