Seminár Aktuálne otázky obchodovania s Ruskou federáciou

13.11.2019 | Bratislava, SR

Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí a Veľvyslanectvom Ruskej federácie v Bratislave si vás dovoľujú pozvať na seminár Aktuálne otázky obchodovania s Ruskou federáciou, ktorý sa uskutoční 13. novembra 2019 v Kongresovej sále MZVEZ SR, Hlboká cesta 2, Bratislava.

Seminár je určený pre majiteľov firiem, riadiacich pracovníkov rozhodujúcich o obchodnej politike svojich podnikov a osobitne pre pracovníkov obchodných, odbytových a podobných útvarov zabezpečujúcich vývozy, dovozy a reexporty z/do RF alebo zabezpečujúcich výrobnú spoluprácu a investovanie, alebo zvažujúcich vstup na toto perspektívne teritórium.

Cieľom seminára je poskytnúť priestor pre výmenu skúseností, diskusiu a zodpovedanie aktuálnych otázok hospodárskej praxe, spojených so vzájomným obchodovaním a hospodárskou spoluprácou medzi SR (EÚ) a RF.

Účastnícky poplatok za jednu osobu:

  • člen SOPK: 25,00 + 20% DPH = 30,00 €
  • nečlen SOPK: 50,00 + 20% DPH = 60,00 €

Účastnícky poplatok sa hradí bankovým prevodom na účet SOPK.

 

Kontakt: