Seminár "Bankové záruky – ako ich používať v obchodných vzťahoch"

20.02.2018 | Trenčín, SR

Trenčianska regionálna komora SOPK si Vás dovoľuje pozvať na seminár "Bankové záruky – ako ich používať v obchodných vzťahoch", ktorý sa bude konať dňa 20. februára 2018 v priestoroch Trenčianskej regionálnej komory, Jilemnického 2, Trenčín, zasadacia miestnosť  7. poschodie.

Cieľ seminára: komplexné informácie súvisiace s problematikou bankových záruk so zameraním na potreby stavebných spoločností, developerských spoločností, importérov a exportérov. Pochopenie podstaty tohto zabezpečovacieho bankového nástroja, vhodnosti a výhodami jeho použitia na zabezpečenie záväzkov a pohľadávok v obchodných vzťahoch. Príklady z praxe.

Program:
1. Banková záruka
2. Druhy bankových záruk v obchodných vzťahoch
3. Život vystavenej bankovej záruky
4. Podvodné záruky
5. Diskusia

Detailný program a prihláška TU

Viac info:
Trenčianska regionálna komora SOPK
Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
p. Viera Piknová, e-mail: viera.piknova@sopk.sk, t: 032/6525797