Seminár: Colná problematika a colné novinky v kocke

06.06.2024 | Žilina, SR

Žilinská RK SOPK Vás pozýva na odborný seminár COLNÁ PROBLEMATIKA A COLNÉ NOVINKY V KOCKE.

Lektor: JUDr. Rastislav Vysocký, LL.M. – advokát a colný špecialista

Program:
Colné režimy – voľný obeh, vývoz, vonkajší tranzit, vnútorný tranzit, colné uskladňovanie, dočasné použitie, konečné použitie, aktívny a pasívny zušľachťovací styk)

  • Priebeh colných formalít pri dovoze alebo vývoze
  • Colné vyhlásenia (colné vyhlásenie, predbežné colné vyhlásenie o vstupe alebo výstupe, vyhlásenie na dočasné uskladnenie, vyhlásenie na spätný vývoz, oznámenie o spätnom vývoze, oprava colného vyhlásenia, zrušenie platnosti colného vyhlásenia)
  • Zjednodušenia (zjednodušené colné vyhlásenia, zjednodušené vyhotovenia colných vyhlásení na tovar, ktorý patrí do rôznych podpoložiek, centralizované colné konanie, zápis do evidencie deklaranta, samovymeriavanie)
  • Colný sadzobník a systém TARIC
  • Pôvod tovaru (preferenčný pôvod, neprefer. pôvod, doklady preukazujúce pôvod tovaru)
  • Dohovor CMR v skratke
  • Reklamácia v logistike v skratke
  • Diskusia

Organizačný garant:  Anna Cabajová, T: 041-7235 103, -101, E: sekcieza@za.scci.sk

Viac informácií a podrobný program v pozvánke TU