Seminár Colné konanie pri dovoze a vývoze

08.03.2017 | Bratislava, SR

Bratislavská regionálna komora Vás pozýva na seminár "Colné konanie pri dovoze a vývoze", ktorý sa bude konať dňa 08. marca 2017.

 

Cieľom seminára je získanie orientácie v problematike colného konania pri uplatňovaní štandardných a zjednodušených postupov, z toho plynúce formality pri dovoze, vývoze, tranzite. Získate informácie pre dobrú orientáciu v spleti colných predpisov a ich uplatňovania v praxi, postupoch a oboznámite sa praktickými príkladmi z každodennej praxe. Naučíte sa ako colné režimy využívať, aplikovať a aké majú výhody a nevýhody, tiež ako môžete eliminovať vznik rizík s dôrazom na osobitosti colného konania vo všetkých druhoch dopravy. Pomôžeme Vám efektívnejšie komunikovať s vlastnými zákazníkmi pri poskytovaní služieb v logistike a pri vybavovaní zásielok v súvislosti s ich preclením a prepravou.

 

Seminár je určený najmä pre pracovníkov logistiky, zasielateľov, prepravcov, koordinátorov, dispečerov, produktových manažérov v doprave a logistike, obchodníci, pracovníkov nákupu/predaja a ostatných pracovníkov, ktorí potrebujú mať prehľad a vedieť sa orientovať v colnom konaní a v plnení colných formalít.

 

Detailný program a prihlášku nájdete TU