Seminár Colný audit, kontrola po prepustení tovaru a colné kontroly

28.06.2017 | Trenčín, SR

Regionálna komora SOPK Trenčín Vás pozýva na seminár Colný audit, kontrola po prepustení tovaru a colné kontroly, ktorý sa bude konať dňa 12. júla 2017 v Trenčíne.

Cieľová skupina: Seminár je určený najmä hospodárske subjekty, ktoré dovážajú a vyvážajú do/z krajín, ktoré nie sú členskými krajinami EÚ : pracovníci zasielateľov/špeditérov, dovozcovia a vývozcovia tovaru, colní deklaranti, colní zástupcovia, právni zástupcovia, nákupcovia, dopravcovia, prepravcovia a pod. Je vhodný aj pre schválené hospodárske subjekty so štatútom SHS/AEO, ktoré sú držiteľmi povolenia druh C.

Program:

  • základné (národné a komunitárne) colné predpisy, terminológia,
  • rozdelenie auditov
  • colné kontroly a colné konanie – práva a povinnosti deklaranta a jeho zástupcu
  • predmet colného auditu a následnej kontroly,
  • relevantné podklady a písomnosti, rozsah a spôsob zisťovania podkladov,
  • práva a povinnosti kontrolovanej osoby,
  • konanie vo veci dodatočného vymerania cla a vyrúbenia DPH,
  • konanie vo veci podozrenia z porušenia colných predpisov / colný delikt.

Detailný program a návratku nájdete TU